top of page
Logo Dansschool Hilvarenbeek.png

Huishoudelijk Reglement
Musicalhuis

2022-2023


 

INSCHRIJVINGEN
1. Aanmelding is mogelijk via een online inschrijfformulier.
2. Bij inschrijving verbindt de cursist zich voor alle Musicalhuislessen en presentaties.

 

PRIVACY PERSOONSGEGEVENS
1. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens informeren wij u dat Musicalhuis uw gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. Daarnaast kunnen wij de gegevens gebruiken om informatie te verstrekken over nieuwe cursussen en voorstellingen.
2. We kunnen de gegevens ook analyseren, om deze informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen. Musicalhuis verstrekt deze gegevens onder geen beding aan derden.
3. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of te verwijderen als je uitschrijft. Hiervoor kun je contact opnemen via de mail: musicalhuis@gmail.com.

AANSPRAKELIJK
Musicalhuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen, optredens, of op heen- en terugweg. Gedupeerde(n) van diefstal dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Musicalhuis stelt het zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

GEBRUIK VAN BEELD- EN GELUIDMATERIAAL
Musicalhuis behoudt zich het recht om geluid- en beeldmateriaal van cursisten te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden. Wanneer u daar bezwaar tegen heeft, vul dit dan in bij het toestemmingsgedeelte via het inschrijfformulier.

 

AFWEZIGHEID CURSIST
Bij afwezigheid wegens ziekte van de cursist, volgt er geen restitutie van het lesgeld.

ZIEKTE DOCENT
Bij ziekte van de docent wordt de cursist (of ouder/verzorger) via sms, e-mail of telefoon geïnformeerd. Musicalhuis streeft ernaar om de lessen bij ziekte van een docent zo snel mogelijk te vervangen.

 

LESVERZUIM
De cursist informeert Musicalhuis tijdig van verhindering van de lessen en presentaties. Dit kan door contact op te nemen via de mail van Musicalhuis.

 

UITSLUITING VAN LESSEN

Musicalhuis behoudt het recht om cursisten uit te sluiten van deelname aan Musicalhuis.

RESTITUTIE LESGELD
Er zal geen restitutie verleend worden bij overmachtsituaties.

bottom of page