top of page
Logo Dansschool Hilvarenbeek.png

Huishoudelijk Reglement - Dansschool Hilvarenbeek
2023 - 2024

HET DANSSEIZOEN
Het dansseizoen 2023 – 2024 loopt van midden september 2023 tot midden juni 2024

 

INSCHRIJVINGEN
1. Inschrijven is mogelijk via een online inschrijfformulier. 
2. Bij inschrijving verbindt de cursist zich voor het gehele dansseizoen of bij latere inschrijving voor de periode die nog binnen dat dansseizoen valt.
3. Bij tussentijdse beëindiging geldt een opzegtermijn van één maand.

 

BETALINGEN
Voor cursisten vanaf 21 jaar wordt BTW in rekening gebracht.

 

PROEFLES
Het volgen van één gratis proefles is mogelijk. 

 

PRIVACY PERSOONSGEGEVENS
Dansschool Hilvarenbeek houdt zich aan de nieuwe privacywet. Meer informatie hierover kun je vinden in de privacyverklaring onder het kopje 'extra' op deze website.

 

AANSPRAKELIJK
Dansschool Hilvarenbeek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen, optredens, of op heen- en terugweg. Gedupeerde(n) van diefstal dienen zelf aangifte te doen bij de politie. Dansschool Hilvarenbeek stelt het zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld, zodat gepaste actie ondernomen kan worden.

 

AFWEZIGHEID CURSIST
1. Bij afwezigheid wegens ziekte van de cursist, volgt er geen restitutie van het lesgeld. Het niet-volgen van lessen betekent niet dat u van uw betalingsverplichtingen ontheven bent. U blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
2. Bij afwezigheid wegens zwangerschap, langdurige blessure en/of langdurig ziekte van de cursist, volgt er restitutie van het lesgeld van de gemiste danslessen. Dit altijd in overleg met de dansdocent.

 

ZIEKTE DOCENT
1. Bij ziekte van de docent wordt de cursist (of ouder/verzorger) via sms/app, e-mail of telefoon geïnformeerd. Dansschool Hilvarenbeek streeft ernaar om de lessen bij ziekte van een docent zo snel mogelijk te vervangen.
2. De docent mag twee lessen per jaar laten vervallen zonder restitutie van het lesgeld.

 

LESVERZUIM
Laat tijdig weten aan de docent dat je verhinderd bent om de les bij te wonen. Dit kan door contact op te nemen met Dansschool Hilvarenbeek via de mail of whatsapp.

RESTITUTIE LESGELD
Er zal geen restitutie verleend worden bij overmachtsituaties.

 

bottom of page