Danskamp - Algemene Voorwaarden - 2019

Danskamp vindt plaats in de accommodatie de Wetteling in Venray van vrijdag 5 t/m zondag 7 juli. Danskamp! is een samenwerkingsproject tussen Dansschool Hilvarenbeek, Danshuis Venray en Dansstudio 49. Dansschool Hilvarenbeek is onder leiding van Meike Roberts, Danshuis Venray is onder leiding van Myrna van Rens en Dansstudio 49 is onder leiding van Karin Groenen.

 

Algemene regels 

1. Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf tijdens danskamp te houden aan de huisregels. Deze staan vermeld op de websites van Dansstudio 49 en Dansschool Hilvarenbeek. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan. 
2. De organisatie van danskamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens het gehele kamp of op heen- en terugweg. Gedupeerde(n) van diefstal dienen zelf aangifte te doen bij de politie. 
3. De organisatie van danskamp mag foto’s en video-opnamen van danskamp gebruiken voor promotie doeleinden. Door het accepteren van het toestemmingsformulier van het privacybeleid gaat u akkoord met het eventueel gebruiken van de foto/video, tenzij schriftelijk aangegeven hier bezwaar tegen te maken. Eventueel bezwaar kunt u mailen naar Meike of Karin of u vermeld het op het formulier.

 

Inschrijven 

1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier. 
2. Voor minderjarige deelnemers dient het inschrijfformulier te worden ondertekend door een ouder of voogd. 
3. De deelnemer verbindt zich voor het tweedaagse of driedaagse danskamp. Na betaling is restitutie van geld niet mogelijk, behalve bij ziekte, ongeval of medische oorzaak met gegronde redenen. Dit altijd in overleg met Karin en Meike. Afhankelijk van het tijdstip van bekendmaking, wordt bepaald hoeveel geld teruggegeven kan worden. 
Wanneer de deelnemer het danskamp eerder verlaat door wat voor een reden dan ook, kan er geen restitutie van het lesgeld plaats vinden. 

 

Betaling


1. Het verschuldigde geld dient u binnen twee weken na ontvangst van de factuur te betalen. De betalingsinstructies staan vermeld op de factuur. 
2. Alle door de organisatie van danskamp te maken kosten voor inning van achterstallige lesgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de deelnemer.


 

Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen via de mail. 

Karin Groenen: info@dansstudio49.nl 
Meike Roberts: meike@dansschoolhilvarenbeek.nl
Myrna van Rens: info@danshuisvenray.nl